041 581 232 info@askonti.si

Obračun plač in kadrovske storitve

Računovodske storitve opravljamo strokovno in rokovno, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja.

Področje obračuna plač in drugih dohodkov vključno s poročanjem FURS-u in AJPES-u zajema:

  • obračun plač za zaposlene in lastnike
  • obračun prispevkov za podjetnike
  • obračun regresa za letni dopust, nagrada za poslovno uspešnost
  • obračun drugih izplačil fizičnim osebam (avtorski honorar, podjemna pogodba, najemna pogodba, obračun izplačila dohodkov iz kapitala, jubilejne nagrade, odpravnine,…)
  • obračun štipendij in nagrad študentom
  • svetovanje pri zaposlovanju invalidov in poročanje SVZI

 

Kadrovske storitve:

  • prijava in odjava ter sprememb podatkov zaposlenega v obvezna socialna zavarovanja preko portala e-Vem
  • kadrovske evidence