041 581 232 info@askonti.si

Računovodske storitve

Računovodske storitve opravljamo strokovno in rokovno, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja.

Za podjetnika lahko prevzamemo celoten proces računovodstva, ali pa samo delno (davčni obračuni, zaključni obračuni, obračuni plač in drugih prejemkov,…).

Obdelava računovodskih podatkov poteka s pomočjo uporabe programa Pantheon in drugih programov.

Računovodske storitve vključujejo:

 • evidentiranje poslovnih knjig skladno s SRS in zakonodajo
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • vodenje blagajne
 • priprava potnih nalogov
 • vodenje materialnega in blagovnega poslovanja
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
 • analitično evidentiranje terjatev in obveznosti

Priprava predpisanih poročil in izkazov za notranje in zunanje uporabnike kot so:

 • izdelava obračuna davka na dodano vrednost s pripadajočimi davčnimi evidencami
 • izdelava davčnih obračunov za pravne osebe in zasebnike
 • priprava letnega poročila s pojasnili (bilanca stanja, izkaz uspeha, izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube, …)
 • priprava izkazov denarnih tokov
 • pomoč pri pripravi poslovnega poročila
 • poročanje v Evidenco trga nepremičnin – ETN
 • poročanje Carinskemu uradu – Intrastat
 • poročila Banki Slovenije
 • poročila Statističnemu uradu RS
 • poročila AJPES-u (Statistika finančnih računov, Četrtletno poročilo o poslovanju poslovnih subjektov,…)
 • izdelava medletnih poslovnih izkazov