041 581 232 info@askonti.si

Druge storitve

Računovodske storitve opravljamo strokovno in rokovno, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja.

Druge storitve:

  • vodenje plačilnega prometa
  • vlaganje e-izvršb
  • izdajanje računov
  • priprava in pošiljanje opominov
  • priprava predlogov kompenzacij, cesij, asignacij, odstopov in prevzemov terjatev/obveznosti
  • obračuni obresti
  • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
  • priprava pravilnika o računovodstvu
  • sodelovanje pri inšpekcijskem in revizijskem pregledu
  • druge računovodske storitve po dogovoru s stranko